Skip to main content
Chai chứa khí Oxygen (chai mới)

Chai chứa khí Oxygen (chai mới)

Giá: Liên hệ

I. Dung tích chứa: 40 Lít (6m3)

- Áp suất làm việc: 150 bar

- Áp suất test áp lực (theo TCVN, DIN, TPED EU, GB 5099): 225 bar  (Áp suất làm việc x 1,5)

(Áp suất test không theo tiêu chuẩn: Từ 250 bar hoặc cao hơn tùy khách hàng)

- Áp suất test nổ: 759 bar

- Đường kính: 219mm, Chiều cao: 1330mm.

- Độ dày của chai: 5,8 mm _only NPC Nguyen Phuong CO.,LTD

(Vỏ chai loại thông thường 5,2mm đến 5,7mm)

- Trọng lượng vỏ chai: Max 49,5 kg

- Vật liệu: 37Mn

- Van: Tùy theo nhu cầu khách hàng cần sử dụng (In-stock QF2, QF2C, QF2D, BS3, BS4)

- Ứng dụng: Chứa khí Oxygen Y tế, Oxygen Công Nghiệp, Argon, Nito và CO2.

- Hàng mới 100%, sản xuất: 2014.

- Thiết kế theo tiêu chuẩn DIN, TPED EU, XX: China

- Giao hàng: Tại kho CTY NPC Nguyen Phuong TP.HCM.

II. Dung tích chứa: 50 Lít (10m3)

- Áp suất làm việc: 200 bar

- Áp suất test theo TCVN, DIN, TPED EU, GB 5099: 300 bar. (Áp suất làm việc x 1,5)

- Đường kính: 219 mm, Chiều cao: 1630mm.

- Độ dày của chai: 5,8mm.

- Trọng lượng vỏ chai: 59,8 kg

- Van: Tùy theo nhu cầu khách hàng cần sử dụng (In-stock QF2, QF2C, QF2D, BS3, BS4)

- Ứng dụng: Chứa khí Oxygen Y tế, Oxygen Công Nghiệp, Argon, Nito và CO2, Helium, Hydrogen.

- Hàng mới 100%, sản xuất 2014.

- Thiết kế theo tiêu chuẩn theo TCVN, DIN, TPED EU, GB 5099 XX: China

- Giao hàng: Tại kho CTY NPC Nguyen Phuong TP.HCM.