Skip to main content
Bình khí Nito tinh khiết

Bình khí Nito tinh khiết

Giá: Liên hệ

Thông tin sản phẩm
  • Bình khí Nito tinh khiết 
  • N2 - Nitrogen gas cylinder
  • Xuất xứ: Singapore
  • Thể tích bình: 47 lít, 50 lít
  • Áp suất chứa khí: 200 Bar
  • 10 m3 khí Nitơ tinh khiết
  • Độ sạch khí Nito: 99.999%, > 99,9995% (>5.5)
  • Đi kèm sản phẩm: Tài Liệu, MSDS, CO, CQ
THÀNH PHẦN GAS PHẠM VI CHUẨN NỒNG ĐỘ KHÍ NÉN
(SO2)
 
0.5 - 50 ppm N2, or Air
 
51 - 250 ppm
251 ppm -1%
(NO) 0.1 - 50 ppm N2, or Air
51 - 5000 ppm
(H2S) 0.5 - 1000 ppm N2, or Air
1000 - 100%
(CO) 1 - 30 ppm N2, or Air
31 - 500 ppm
501 ppm - 10%
11 - 50%
(CO2) 0.1 - 50 ppm N2, or Air
51 - 1000ppm
1001 ppm - 16%
(CI2) 1 - 1000 ppm N2, or Air
(NO2) 1 - 1000 ppm N2, or Air

(Đo lường chất lượng

không khí)

Benzen (75mg / m 3), toluene (150mg / m 3), ethylbenzene (150mg / m 3) của

p-xylen (150mg / m 3), m-xylen (150mg / m 3) o-xylen (150mg / m 3), styrene

(150mg / m 3)

N2, or Air
 Qui cách đóng gói: Nén trong chai thép loại 10L, áp suất từ 120 bar đến 137 bar, Valve QF21A.