Nếu bạn ngửi thấy mùi gas trong nhà của bạn:

Lửa và thuốc lá ra khỏi phòng và cách xa khu vực
Không mở bất kỳ thiết bị điện khi nào nghi ngờ rò rỉ khí, có thể gây ra một tia lửa và đốt cháy khí
Không sử dụng điện thoại di động của bạn trong khu vực
Đóng tất cả các van để các thiết bị khí nếu nó có thể được thực hiện một cách an toàn
Đóng nguồn cung cấp khí đốt tại trụ mét hoặc LPG
Mõ tấc cả cửa ra vào và cửa sổ để thông gió khu vực
Liên hệ Đại lý bán lẻ gas hoặc khí của bạn lập tức để kiểm tra các cài đặt ( Nên nhớ sử dụng điện thoại ra khỏi khu vực khí rò rỉ khí)
Nếu có mùi vẫn còn tồn tại trong nhà đi bạn nên ra ngoài ra khỏi tòa nhà.

Nếu bạn ngửi thấy mùi khí bên ngoài:

Cách ly lửa, thuốc lá, xe cộ và thiết bị điện (kể cả điện thoại di động) cách xa khu vực
Đóng nguồn cung cấp khí đốt tại trụ hoặc trạm LPG
Rời khỏi khu vực
liên hệ với nhà bán lẻ gas của bạn, hoặc gọi số khẩn cấp Dịch Vụ Khẩn Cấp" các trang trong cuốn sách điện thoại White Pages.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một vấn đề với nguồn cung cấp khí của bạn, liên hệ với nhà bán lẻ gas của bạn ngay lập tức.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn có một vấn đề với cài đặt khí hoặc thiết bị của bạn, liên hệ với địa phương nhân khí được cấp giấy phép ngay lập tức.